HAMS

Veduty

>

>

>

Košice od severozápadu (1860)

Košice od severozápadu (1860)

Pohľad na Košice od Rozálie. V popredí tri mestsky oblečené osoby, vpravo kaplnky Kalvárie. V pozadí nad mestom sa v strede hrebeňa Furče nachádzajú akési biele budovy, podľa polohy znázorňujúce Košickú Novú Ves a jej kostol.

Drahoslav Magdoško, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Litografia podľa kresby Vojtecha Klimkoviča.

Zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach, inv. č. K 10 820

Literatúra: KEJLOVÁ, Viera. Grafické veduty Košíc v minulosti. In: Historica Carpatica, 1981, roč. 11, s. 333 – 334.