HAMS

Spolupráca a užitočné linky

>

Spolupráca a užitočné linky

Medzinárodný projekt historických atlasov miest
Historical Towns Atlas
Historický atlas miest – Maďarsko
Magyar Várostörténeti Atlasz
Historický atlas miest – Česká republika
Historický atlas měst České republiky
Historický atlas miest – Rakúsko
Österreichischer Städteatlas
Historický atlas miest - Poľsko
Atlas Historyczny Miast Polskich
PamMap.sk
Komplexný pamäťový portál pre dejiny miest a obcí Slovenska