HAMS

Veduty

>

>

>

Cassovia

Košice od východu (?) (po roku 1685)

Obliehanie Košíc v októbri 1685 cisárskym generálom Eneom Caprarom. Autor venoval detailnejšiu pozornosť vojenskému táboru a delostreleckým batériám v popredí než mestu v pozadí. Pravdepodobne nebol očitým svedkom zobrazenej scény, ale pre znázornenie Košíc a okolia mu poslúžila niektorá zo starších schematicky poňatých mestských vedút. Tu mylne uvádzané toponymá komplikujú správnu identifikáciu svetových strán. V literatúre sa konkretizuje smer obliehania Košíc od severovýchodu, čo v takom prípade znamená, že mesto je na danej vedute znázornené obrátene (kvôli využitiu akejsi veduty zo západnej strany).

Vpravo hore legenda: A – la Citta (mesto znázornené s orientálnymi črtami), B – Chiesa Mag(giore) (hlavný Kostol sv. Alžbety), C – Torente (odtok z vodnej priekopy do rieky), D – Borgi (predmestia), E – Marocz fiu(me) (skomolený názov rieky Torysa, ktorá však v skutočnosti netečie okolo mesta, takže tu skôr išlo o mlynský náhon), F – Hernout f(iume) (skreslený tok rieky Hornád, ktorý, pokiaľ ide o pohľad od východu, sa tu takisto nemal nachádzať), G – Muran castello (pravdepodobne gemerský hrad Muráň, mylne zakreslený na dohľad od Košíc), H – il G(enerale) Sulc (generál Schulz), I – il Calderone (kosoštvorcová pevnôstka obliehateľov), K – Battaria di 4 Colobrine (batéria 4 ľahkých kanónov), L – Battaria di 3 Falconeti (batéria 3 ľahkých diel, falkonetov), M – Mortari (mažiare), N – Campo imp(eratorio) (cisársky tábor), O – Monitioni (munícia), P – Viveri e Cari di Vivovaglia (zásoby), Q – Isola (ostrov na údajnej Toryse).

Drahoslav Magdoško, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: medirytina kombinovaná s leptom od Girolama Albrizziho. Vystrihnutá ukážka uchovávaná vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, avšak dosiaľ nie je identifikovaná kniha, z ktorej pochádza.

Zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach, inv. č. K 10 761

Literatúra: DUCHOŇ, Jozef. Najrozsiahlejšia séria pohľadov na Košice. Pseudomerian, časť šiesta. Albrizziho obliehacia veduta. In: Košický večer, 14.12.2001. Dostupné online:

 https://www.cassovia.sk/historiaclanky/pseudomerian/6.php [cit. 30.11.2021]; KEJLOVÁ, Viera. Grafické veduty Košíc v minulosti. In: Historica Carpatica, 1981, roč. 11, s. 313 – 315.