HAMS

Veduty

>

>

>

Košice od západu (1617, resp. koniec 16. storočia)

Košice od západu (1617, resp. koniec 16. storočia)

Pohľad na opevnené mesto, obohnané už aj bastiónovou fortifikáciou, od západu až juhozápadu. Veža niekdajšieho dominikánskeho kostola (chybne na jeho opačnej strane) je bez strechy. V popredí pod hradbami leží západné predmestie s majermi a záhradami. Napravo sa črtá časť južného predmestia. V pozadí nad Košicami vidieť zalesnený hrebeň Furče, posiaty aj poľnohospodárskymi pozemkami (dobové písomnosti spomínali najmä vinice), no nie je zachytená tamojšia dedina patriaca mestu, Košická Nová Ves. Na každom zo štyroch okrajov veduty je latinské označenie svetových strán.

Ide o jednu z prvých košických vedút, ktorá je v porovnaní s nasledujúcimi vyobrazeniami mesta zo 17. storočia po obsahovej stránke prepracovanejšia, dôveryhodnejšia a vizuálne efektnejšia.

Drahoslav Magdoško, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Medirytina Jorisa (Georga) Hoefnagela vytvorená na základe grafického podkladu Egida van der Ryea v posledných rokoch 16. storočia. Publikovaná v roku 1617 v poslednom (6.) zväzku známeho atlasu miest Civitates orbis terrarum od autorov Georga Brauna a Franza Hogenberga. Príslušný zväzok: Theatri praecipuarum totius mundi urbium : liber sextus. Coloniae Agrippinae, 1617, s. 31. Grafika je dodatočne kolorovaná.

Zdroj: Východoslovenské múzeum v Košiciach, inv. č. K 10 923

Online dostupné: nekolorovaná ukážka https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_9881

Literatúra: KEJLOVÁ, Viera. Grafické veduty Košíc v minulosti. In: Historica Carpatica, 1981, roč. 11, s. 299.