HAMS

Veduty

>

>

>

Pohľadnica z murmannovej výšiny

Bratislava od severu (cca. 1820)

Grafika zobrazuje mesto a jeho široké okolie pohľadom od Malých Karpát. V popredí je kultivovaná krajina tvorená záhradami a sadmi prípadne voľnými zelenými plochami(pastviny?) ako aj vinicami v ľavej časti popredia. Pozadie na obzore tvoria lužné lesy v okolí Dunaja.

Hradný palác je už bez striech (t.j. po požiari 1811), pod ním je rozsiahly Pálffyho palác. Od neho smerom doľava sa tiahne cesta (Palisády), vedľa ktorej smerom k pozorovateľovi je veľká plocha so stromami (evanjelický cintorín pri Kozej bráne). Malá červená strieška vedľa je záhradný pavilón na Kozej(?). O hodný kus ďalej doľava je veľká strecha vtedajšieho nemeckého evanjelického kostola na Panenskej ulici. Vo väčšej diaľke vidieť (rátajúc od Hradu) Kostol sv. Mikuláša na hradnom vrchu, dominujúci Kostol sv. Martina, strechu mestskej sýpky na mieste dnešnej reduty, východne jšie čnie Michalská veža, za ňou veža radnice, o kúsok ďalej strecha a jedna z veží kostola trinitárov, za ňou špička veže františkánov, ďalj na východ (doľava) cibuľovitá helmica veže kostola alžbetínok.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafiku zhotovil Jozef Anton Lántz zrejme v druhom alebo treťom decéniu 19. storočia.

Zdroj: Slovenská národná galéria (SNF, inv. číslo G 8134).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_7597