HAMS

Projekt

>

>

Projekt

Projekt Historický atlas mesta Bratislavy nadväzuje na komplexný výskum dejín mesta, ktorý inicioval J. Šedivý pri príležitosti 1100. výročia prvej písomnej zmienky o Bratislave – v roku 2007 vznikla myšlienka veľkých 5-zväzkových dejín Bratislavy. Z nich vyšiel zatiaľ len jeden zväzok, no autorské tímy pracujú na ďalších. Špecifickou témou sa ukázala chýbajúca syntéza topografického vývoja mesta a tak je HAMS-BA jedným z výsledkov tohto snaženia.

Projekt vypracoval Juraj Šedivý a vytvoril malý tím zložený z odborníka na raný novovek (Frederik Federmayer) a novovek (Ján Valo). V spolupráci s architektkou (Zdenka Šedivá) a kartografom (Daniel Gurňák, jeho doktorand …………. a študent katedry archívnictva a PVH Kamil Bazelides) analyzovali dostupnú literatúru, nepublikované správy a výskumy ako aj primárne pramene (predovšetkým písomné a kartografické). Veľkou pomocou pre najstaršie obdobie bol v rukopise zachovaný materiál k topografii mesta od Vendelína Jankoviča. Spomienke naňho ako aj všetkých, ktorí sa pričinili o poznanie historického vývoja nášho mesta, nech je venovaný aj tento digitálny Historický atlas mesta Bratislavy.