HAMS

Vedecké a popularizačné výstupy

>

>

Vedecké a popularizačné výstupy

 • ŠEDIVÁ, Zdenka – ŠEDIVÝ, Juraj: Historicko-pamiatková topografia mesta Bratislavy. Od 13. do polovice 16. storočia, Bratislava (v tlači)
 • ŠEDIVÝ, Juraj – Šedivá, Zdenka – FEDERMAYER, Frederik – Máriássyová, Michala: Historická topografia Bratislavy: Hlavné a Františkánske námestie. Bratislava : PT Marenčin 2022 (v tlači)

Štúdie – Frederik Federmayer (raný novovek)

 • Úmrtné oznámenia a pozvania na pohreby z predmatričného obdobia. In: Genealogicko-heraldický hlas, 2018, č. 1-2, s. 36-47.
 • A jezsuita iskolákban vézett diákok és karrierlehetőségeik a magyar királyság 17. századi fővárosában. In: Történelmi szemle 2018, č, 2, s. 215-236.
 • Album mariánskeho bratstva pri jezuitskom kolégiu v Prešporku – prosopografický prameň k výskumu spoločenských elít uhorskej metropoly. In: Genealogické a heraldické informace 2018, Moravská genealogická a heraldická spoločnosť, Brno, 2019, s. 118-131.
 • Prešporské svadby armalistu z Dubnice (Nobilitovaní úradníci Uhorskej komory a ich integrácia medzi uhorskou šľachtou). In: Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne 2018, s. 138-162.
 • Anton Cagnana a Taliani v metropole Uhorska (Album mariánskeho bratstva ako prosopografický a genealogický prameň). In: Genealogicko-heraldický hlas, č.1-2, SGHS, Martin, 2020, s. 36–53
 • Burghers and Heraldry: On the Usage of Heraldic Signs by Burghers in Early Modern Hungarian Kingdom. In: The City and History / Mesto a dejiny, 2021, roč. 10, č. 1, s. 48–74

Štúdie – Ján Valo (novovek):

 • Problematika vymedzenia územia Slovenska a jeho hraníc v rokoch 1918 až 1938 so zreteľom na ochranu prírody – na príklade hranice s Rakúskom. In: Príroda a jej ochrana v priereze času, zost. Eva Greschová, Ján Valo, Liptovský Mikuláš 2017, s. 171-178.
 • VALO, Ján. Hranice Slovenska s Rakúskom počas prvej Československej republiky. In: Slovenská archivistika (2022 – v tlači)
 • The City and History / Mesto a dejiny, 2021, roč. 10, č. 1, s. 48–74