HAMS

Veduty

>

>

>

Plán zlepšenia obranyschopnosti Bratislavy (1663)

Plán zlepšenia obranyschopnosti Bratislavy (1663)

Rytina znázorňuje hrad a mesto Bratislava s okolím od južného brehu Dunaja. Zachytáva sčasti reálny stav, ale najmä znázorňuje plánované opevnenia, ktoré mali slúžiť na zdokonalenie obrany vtedajšieho hlavného mesta proti osmanskej armáde (a prípadným protihabsburským povstalcom).

Z reálnych stavieb zobrazuje veduta hrad (A), nad hradným palácom je vidieť na rozdiel od SNG, G 8134 ešte neohradený Pálffyho palác so záhradami (označený číslom 3), úplne hore pod habsburskou orlicou je fortifikovaný letný arcibiskupský palác so záhradou (1) a na východ od mesta je ohradený Pálffyho majer.

Hrad má znázornené rovnako veľké 4 vežice, opevnenie paláca je naplánované v duchu vtedajšej pevnostnej architektúry ako hviezdicová fortifikácia (podobne bolo navrhnuté aj predsunuté opevnenie mesta Bratislavy).

Mesto je zobrazené z nadhľadu, čím je zachytená prvýkrát aj uličná sieť: za južnou líniou opevnenia sa tiahne Dlhá ulica (Panská a Laurinská), približne na správnom mieste je Michalská a Ventúrska ulica (od N po N) ako aj Hlavné a Františkánske námestie. Zaujímavé je, že autor nezobrazil radnicu, no za jej polohou je zachytený priestor (Primaciálne nám.) ako aj východne od neho situované severojužne orientované ulice (Nedbalova a Uršulíska).

V popredí na strane južne od Dunaja znázornil plán zamýšľané ale nerealizované hviezdicové opevnenie predpolia loďkového mostu. Z prvkov prezrádzajúcich využitie kultúrnej krajiny zaujmú vinohrady na ľavom okraji veduty ako aj riedke lesíky či skôr len remízy na okolí predmestí.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Lucas Schnitzer, Giuseppe Priami.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 7187).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7187