HAMS

Veduty

>

>

>

Körper s mostom

Bratislava od juhu po zbúraní hradieb (1798)

Zobrazenie Bratislavy už po zbúraní hradieb (po 1774) zachytáva podobný stav ako veduta neznámeho autora z konca 18. storočia. Na rozdiel od neho však zobrazuje aj východnejšie situovanú zástavbu a najmä zástavbu na petržalskom brehu Dunaja.

Pri zobrazení hradu zaujme vysoká strecha, ktorá zrejme v tomto pomere nezodpovedala realite. Aj na tejto vedute je osídlenie neďaleko Leopoldovej brány (cca. priestor neskoršej Raygerovej ulice). Na rozdiel od  veduty neznámeho majstra z konca 18. storočia táto znázornila detailnejšie priestor dnešného Námestia Ľ. Štúra (Vodné kasárne, sýpka, korunovačný pahorok) ako aj zástavbu východne od tohto priestoru až po okraj mesta (cca. priestor dnešného Šafárikovho námestia).

Novinkou je zobrazenie zástavby na petržalskom brehu Dunaja (Kostol sv. Juraja, hostinec? a dom patriaci k prievozu?). Krajina a jej využitie sú naznačené len koloratúrou (zeleň ako schematické vyjadrenie vegetácie). Iné využitie Dunaja než prievoz a lodná doprava (napr. mlyny) nie je zachytené.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Gottfried Prixner.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 7203).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7203