HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od západu (cca. 1820)

Bratislava od západu (cca. 1820)

Grafika zachytáva skôr okolie než samotné mesto s hradom. V duchu doby vzniku je romantická krajina prezentovaná ako polodivoká so stromami a trávnatými porastmi (pastviny, črieda oviec v popredí). Hlavnou dominantou je hradný areál, za ním vidieť takmer celé vtedajšie mesto. Pozadie na obzore tvoria lužné lesy v okolí Dunaja.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: podklad pre kolorovaný lept zhotovil kapitán Robert Batty, vyryl ho John Allen a vytlačený bol 1. júna 1822 v Londýne vo vydavateľstve Rodwell & Martin.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 23950).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_23950