HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od severu (cca. 1670 – 1700)

Bratislava od severu (cca. 1670 – 1700)

Rytina zobrazuje mesto a hrad ako aj ich okolie od Malých Karpát. V popredí je schematicky znázornená obrábaná krajina s poliami(?) a stromovými remízami. Oproti staršiemu Merianovmu pohľadu tu pribudol veľký areál Pálffyho paláca (E), postaveného okolo polovice 17. storočia. Na hrade (G) sú evidentne rovnaké vežice, jasne je viditeľná aj zástavba Zámockej ulice, pod ktorou je situovaný už ohradený Pálffyho areál (E – palatium et horti comitum de Palfi).

Mesto je na rozdiel od staršieho Merianovho zobrazenia znázornené len veľmi schematicky a nepresne. Predmestie (F) je naznačené len vo východnej časti, veže a bašty opevnenia centra mesta prakticky nie sú znázornené vôbec. Len schematicky autor znázornil sprava Kostol sv. Martina (A), vľavo od neho kostol klarisiek (B), kostol františkánov (C), ktorý autor nesprávne posunul približne do miesta Laurinskej/Vavrineckej brány a radnicu (č. 5).

Prechod cez Dunaj na vedute nie je znázornený vôbec a vrchy v diaľke za Dunajom nezodpovedajú realite. Južne od Dunaja sú naznačené Rusovce (H – Carleburgum arx dominorum de Zichy).

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafiku (lept) zhotovil neznámy majster. Bola publikovaná v knihe Archontologia cosmica vydanej v roku 1634 vo Frankfurte nad Mohanom vydavateľom Matthäusom Merianom starším.

Zdroj: Slovenská národná galéria (SNF, inv. číslo G 8134).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SNG.G_8134

Literatúra: ČIČO, Martin: Matthäus Merian st… In: Renesancia, zost. Ivan Rusina, Bratislava 2009, s. 909 – 910.