HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od Karpát – západná časť (1833 – 1846)

Bratislava od Karpát – západná časť (1833 – 1846)

Grafika zobrazuje mesto a jeho široké okolie pohľadom od Malých Karpát. V popredí je polodivoký les s lesnou cestou pripomínajúcou Hlbokú cestu. V druhom pláne sú lúky a remízy stromov, v pozadí vidieť lužné lesy v okolí Dunaja.

Hradný palác je po požiari (1811) už bez striech, na úpätí hradného vrchu je silueta Kostola sv. Mikuláša, vľavo od neho výrazná stavba Kostola sv. Martina, úplne vľavo čnie Michalská veža a vľavo za ňou veža radnice.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: olejomaľbu zhotovil Wolhelm Erhardt.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo A 5560).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.A_5560

Literatúra: