HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od Karpát – východná časť (1840 – 1850)

Bratislava od Karpát – východná časť (1840 – 1850)

Bratislava od Karpát – východná časť (1840 – 1850)

Grafika zachytáva mesto a výhľad naň od Malých Karpát. V popredí tvoria kultivovanú krajinu sady (vpravo) a záhrady so záhradnými domcami (vľavo). V pozadí silueta strešnej krajiny dobovej Bratislavy (Prešporka). Umelec si tvar zastrešenia prispôsobil svojim predstavám, ako dokladá tvar striech napr. na Kostole sv. Martina či Michalskej veži. Aj pozadie na obzore netvorií nížinná krajina lužných lesov, ako v realite, ale nízka pahorkatina, čo nezodpovedá skutočnosti.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafiku zhotovil Jozef Anton Lántz zrejme v druhom alebo treťom decéniu 19. storočia.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 1868).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_1868