HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od juhu (cca. 1621)

Bratislava od juhu (cca. 1621)

Medirytina zobrazuje pohľad od južného brehu Dunaja na mesto a hrad. Zobrazenie je na prvý pohľad závislé od staršieho (F. Hogenberg), od ktorého sa líši prakticky len špicatejšími tvarmi striech.

V popredí je južný breh Dunaja, naľavo v Dunaji časť Pečenského ostrova, východne od neho ostrov s mostami (nazývaný Brückenau). Podľa rytiny zabezpečoval prechod z juhu na sever prievoz (na brehu ostrova aj prievoznícky dom s hostincom?) a po loďkovom moste sa dalo prejsť na južné predmestie. Za ním je zobrazené mesto reprezentované výraznými vežovitými stavbami a schematickou strešnou krajinou.

V meste možno rozoznať od západu Kostol sv. Martina, južne od neho Vydrickú bránu, východne kostol klarisiek, ďalej vrchol Michalskej veže/brány (alebo kostola františkánov?) a radnicu. Na východe čnie špicatý vrchol Vavrineckej (Laurinskej) veže/brány a na juhu je znázornená Rybárska brána. Pred ňou je osídlenie južného predmestia s vodným mlynom.

Západne od mesta je hrad s jednou výraznou vežou a okolitým opevnením, z ktorého sa vyníma Žigmundova brána, v pozadí tmavá bašta Luginsland. Na Podhradí dominuje Vodná veža. Podobne ako predloha naznačuje aj táto rytina z hľadiska využitia krajiny prítomnosť vinohradov na východných svahoch v okolí mesta aj priamo pod hradom, pri Dunaji sú lužné lesy, na ostrove zredukoval umelec čriedu vysokej zveri z predlohy na jedného jeleňa.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafiku (medirytina) zhotovil zrejme Joris Hoefnagel.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 8879).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_8879

Literatúra: ČIČO, Martin: Franz Hofenberg (?)… In: Renesancia, zost. Ivan Rusina, Bratislava 2009, s. 905 – 906.