HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od juhu (cca. 1588)

Bratislava od juhu (cca. 1588)

Kolorovaný lept zobrazuje mesto a hrad od juhu. V popredí je južný breh Dunaja, naľavo v Dunaji východná časť Pečenského ostrova a v centre a vpravo v Dunaji ostrov Kleine (alebo aj Bürgerliche) Au (nazývaný aj Mostný ostrov). Podľa rytiny zabezpečoval prechod z juhu na sever prievoz (na brehu ostrova aj prievoznícky dom s hostincom?) a po loďkovom moste sa dalo prejsť na južné predmestie. Za ním je zobrazené mesto reprezentované výraznými vežovitými stavbami a schematickou strešnou krajinou.

V meste možno rozoznať od západu Kostol sv. Martina, južne od neho Vydrickú bránu, východne kostol klarisiek, ďalej vrchol Michalskej veže/brány (alebo kostola františkánov?) a radnicu s modrou strechou. Úplne na východe je schematicky naznačený vrchol Vavrineckej (Laurinskej) veže/brány a na juhu aj Rybárskej brány. Pred ňou je osídlenie južného predmestia. Pri ňom je v Dunaji vodný mlyn.

Západne od mesta je hrad s jednou výraznou vežou a okolitým opevnením, z ktorého sa vyníma Žigmundova brána, v pozadí tmavá bašta Luginsland. Na Podhradí dominuje Vodná veža. Z hľadiska využitia krajiny naznačuje rytina prítomnosť vinohradov na východných svahoch v okolí mesta aj priamo pod hradom, pri Dunaji sú lužné lesy, na ostrove aj zver.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafiku (kolorovaný lept) zhotovil zrejme Franz Hogenberg. Bola publikovaná v knihe Civitates orbis terrarum, presnejšie v jej 4. zväzku (Kolín nad Rýnom, 1588) vydavateľa Georga Brauna.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 7190).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7190

Literatúra: ČIČO, Martin: Franz Hofenberg (?)… In: Renesancia, zost. Ivan Rusina, Bratislava 2009, s. 905 – 906.