HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od juhu (1685)

Bratislava od juhu (1685)

Oproti približne rovnako starej vedute Iacoba Peetersa (GMB, C 7641) je zobrazenie realistickejšie a takmer . Hrad má len jednu výraznú (Korunnú) vežu, realistickejšie je zobrazený aj priebeh opevnenia hradu. Z výraznejších stavieb sa zdá byť znázornená Leopoldova brána (bašta v ľavom rohu vyobrazenia postavená 1674), Žigmundova brána v spodnej časti a bašta Luginsland na kopci vzadu. Na Vydrici dominuje ako na iných vedutách iba jedna vežovitá stavba (Vodná veža). Autor znázorňuje ľahké opevnenie Podhradia (v mieste neskoršej Židovskej ulice), kam trochu nepatrične posunul Kostol sv. Mikuláša (postavený 1661) z miesta vyššie na svahu, kam by patril podľa reality.

V meste autor lokalizoval objekty presnejšie než Peeters – jasne podľa polohy možno identifikovať Kostol sv. Martina, južne od neho Vydrickú bránu, východne/vpravo od nich kostol klarisiek s vysokou vežou, ešte ďalej juhovýchodne od neho situovaná výrazná veža by mohla zodpovedať radnici, františkánsky kláštor so špicatou vežou však znázornil ďaleko na východnom okraji mesta.

Podobne ako pri iných vedutách od juhu aj tento autor znázornil hradby mesta s Vydrickou bránou na západe, mohutnou Rybárskou bránou v strede a Vavrineckou (Laurinskou) bránou na východe (tú však omylom zobrazil v tej istej línii ako obe predošlé). Pri dunajskom (Čalovskom) ramene znázornil rytec osídlenie južného predmestia.

V popredí je samotný tok Dunaja a ostrov s roztrateným osídlením, východne od neho začína ďalší ostrov. Krajina je znázornená len schematicky (reliéf), bez možnosti určenia konkrétneho využitia.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: grafici a medirytci Theodor Danckerts a Wilhelm Dilich.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo G 7614).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7614