HAMS

Veduty

>

>

>

Bratislava od juhu (1564)​

Bratislava od juhu (1564)

Drevorez zobrazuje mesto od juhu pri príležitosti korunovácie Maximiliána Habsburského za uhorského kráľa (1653). V popredí je tábor na južnom brehu Dunaja. Z neho sa dalo prejsť po loďkovom moste flankovanom slavobránami (2 Porten – zrejme dielo P. Ferrabosca) na ostrov Klein(e) Au. Z ostrova sa dalo pokračovať opäť loďkovým mostom na južné predmestie. Za ním je zobrazené mesto reprezentované výraznými vežovitými stavbami (od západu: Kostol sv. Martina – S. Merten, kostol klarisiek – S. Clara, kostol františkánov – Barfuser a radnica – Rathaus). Z mestského opevnenia je vidieť Vydrickú bránu, Rabársku bránu a čiastočne aj Vavrineckú (Laurinskú) bránu ako aj viaceré bašty. Západne od mesta je hrad (das Schlos) s výraznou baštou Lug ins Landt, južne od hradu je znázornený kameňolom (Steinbruch) a pod ním Vodná veža (Wasser Thurn) a kráľovský arzenál (Arsenal).

Na severovýchodnom predmestí bol priestor pre turnaje a nad ním príležitostná pevnôstka, z ktorej robili slávnostnú kanonádu. Neďaleko odtiaľ na východ je znázornená lokalita Zigelhut, kúsok od nej popravisko (šibenica – Galgen). Úplne v pozadí na severovýchode Svätojurský hrad.

Juraj Šedivý, 2021

Autorstvo a umelecký kontext: Grafika (drevorez) je dielom majstra H.N. (zrejme Hans Meyer) a vytlačil ju vo Viedni kníhtlačiar Caspar Stainhofer.

Zdroj: Galéria mesta Bratislavy (GMB, inv. číslo C 7196).

Online dostupné: https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:GMB.C_7196

Literatúra: ČIČO, Martin: Monogramista HM… In: Renesancia, zost. Ivan Rusina, Bratislava 2009, s. 903 – 905.