HAMS

Historický atlas miest Slovenska

Historic towns atlas of Slovakia

BRATISLAVA

KOšICE

Analyzujeme historické topografické dáta a sprístupňujeme ich verejnosti

Cieľom je vytvoriť jednoduchý portál, ktorý by mohol v budúcnosti slúžiť na kartografickú a textovú prezentáciu historického vývoja aj pre ďalšie slovenské mestá.

Centrálnym prvkom portálu je kartografické zobrazenie vo forme interaktívnych máp (užívateľ si môže vybrať konkrétnu mapu a na nej aktivovať alebo deaktivovať jej jednotlivé vrstvy). Zároveň s aktivovaním mapy resp. jej vrstvy dostane užívateľ základnú textovú informáciu k danej téme. Interaktivita máp sa prejavuje aj v mape samotnej – užívateľ si môže kliknúť na niektoré objekty a následne sa mu objaví krátky vysvetľujúci text k vybranému objektu.

Historický atlas mesta Bratislavy

Historický atlas mesta Košice